تماس با ما

دفتر مرکزی

تهران ، میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، نبش خیابان ۳۳، پلاک ۲۳

۰۲۱-۸۷۷۱۹۰۰۰

۰۲۱-۸۷۷۱۹۹۹۱

۱۵۱۳۹۳۳۱۴۳

کارخانه

قزوین، شهر صنعتی البرز، خیابان ابوریحان

۰۲۸-۳۲۲۲۰۱۴۲

۰۲۸-۳۲۲۲۳۲۹۲

۳۴۳۱۹۴۴۸۹۳