چای پاکتی

به درخشندگی و نشاط روز خود بیافزایید، هر جرعه از چای لیپتون ترکیبی از مرغوبترین برگ های دستچین شده، همانند پرتو آفتاب مملو از انرژی، طعمی غنی و رایحه ای دلپذیر را به لحظات شما می بخشد.