چای کیسه ای سیاه

هر جرعه از چای لیپتون ترکیبی از مرغوبترین برگ های دستچین شده، همانند پرتو آفتاب مملو از انرژی، طعمی غنی و رایحه ای دلپذیر را به لحظات شما می بخشد. صبح درخشان شما از این جا آغاز می شود.